Vi infriar era förväntningar.

Och mer därtill.

Startsida2019-01-21T19:19:09+00:00

Black Comb Peak arbetar med planläggning av mark samt därmed förenlig verksamhet såsom köp av mark och byggnation. Med ledorden kvalitet, kundfokus och nytänkande infriar vi era förväntningar. Och mer därtill.

Som ett renodlat konsultföretag har vi ett brett kontaktnät av underleverantörer och underentreprenörer- som alla lever upp till våra höga krav. Tillsammans skapar vi oss en stark position som ett stabilt och oberoende företag på den svenska byggmarknaden och tillhandahåller hela kedjan av de produktionsresurser som krävs för att klara byggprocessen- från idé till verklighet.

Vår ambition är att ständigt ligga i framkant gällande kvalitetsutveckling och leverera en imponerande totalkvalitet i byggprocessens samtliga led.

En viktig förutsättning för detta är ett nära samarbete med våra kunder. Genom att involvera kunden i både planerings- och produktionsprocessen skapas ett ömsesidigt förtroende som präglas av lyhördhet och kreativitet, något som visat sig leda till långvariga kundrelationer. Vårt mål är att i varje projekt överträffa kundens förväntningar.

“Vi är övertygade om att den bästa marknadsföringen ett företag kan få är nöjda kunder.”

Den slutprodukt som utlovas förutsätter att våra medarbetare har en hög yrkesskicklighet och känner stolthet över sitt yrke. Genom att prioritera en god arbetsmiljö och att löpande erbjuda personlig utveckling och utbildningar försäkrar vi oss om att ligga i framkant även här.

Hållbarhet

Att prioritera hållbar utveckling och ett gott miljökunnande är en genomgående självklarhet på Black Comb Peak. Att bygga för framtiden innebär att det vi bygger idag även måste leva upp till morgondagens krav på god etik och genomtänkt miljöarbete. Styrkan i vårt varumärke värderas efter vår förmåga att bygga för framtiden.